Białostocka Pielgrzymka „Rowerynka” na odpoczynku 5.08.2022