Duchowe pielgrzymowanie

Serdecznie zapraszamy codziennie na g. 20.30 na Apel Jasnogórski od 9 sierpnia do 13 sierpnia 2022 r. Nie może Ciebie zabraknąć.