Duszpasterze

Księża posługujący w parafii

Proboszcz

Ks. Jerzy Marcin Skłucki – 25.12.2021

Wikariusz

Ks. Robert Noiszewski – 26.08.2022

Proboszczowie, którzy posługiwali w parafii

 • Ks. Władysław Szymański, 27.07.1995 – 13.07.2021
 • Ks. Regucki Tadeusz Władysław, 22.01.1992 – 26.07.1995
 • Ks. Bednarczyk Czesław, 01.07.1985 – 22.01.1992
 • Ks. Żurowski Władysław, 26.06.1974 – 01.07.1985
 • Ks. Wojno Wincenty, 08.10.1962 – 26.06.1974
 • Ks. Cegłowski Aleksander, 28.05.1958 – 08.10.1962
 • Ks. Dejciński Zygmunt, 28.09.1954 – 28.05.1958
 • Ks. Siedlecki Zygmunt, 31.08.1946 – 28.09.1954
 • Ks. Majchrzak Tadeusz, 30.06.1939 – 31.08.1946
 • Ks. Kaczyński Antoni, 30.06.1935 – 30.06.1939
 • Ks. Zegart Edward, 30.06.1928 – 30.06.1935
 • Ks. Brajczewski Bolesław, 30.06.1921– 30.06.1928
 • Ks. Rymarkiewicz Józef, 30.06.1906 – 30.06.1921

Wikariusze, którzy posługiwali w parafii

 • Ks. Jerzy Marcin Skłucki, 01.08.2015 – 29.07.2021
 • Ks. Kloch Zbigniew, 29.11.2014 – 01.07.2015
 • Ks. Bielicki Marcin, 27.08.2014 – 29.11.2014
 • Ks. Mroziński Wiesław, 29.08.2009 – 27.08.2014
 • Ks. Tarasiuk Tomasz, 01.07.2007 – 29.08.2009
 • Ks. Goliński Rafał, 03.07.2004 – 01.07.2007
 • Ks. Filipczuk Marek Jan, 28.06.2003 – 24.06.2004
 • Ks. Mikusek Robert, 01.12.2000 – 28.06.2003
 • Ks. Rzępołuch Paweł, 30.06.2000 – 28.10.2000
 • Ks. Skwarski Dariusz, 20.06.1997 – 20.06.2000
 • Ks. Danecki Jerzy Andrzej, 30.06.1995 – 28.06.1997
 • Ks. Madej Wacław, 30.06.1993 – 22.06.1995
 • Ks. Liber Piotr, 21.06.1990 – 30.06.1993
 • Ks. Klepacki Kazimierz, 19.08.1991– 22.06.1992
 • Ks. Chmielewski Sławomir, 15.06.1989 –19.08.1991
 • Ks. Łopacki Sławomir, 15.06.1988 –15.06.1989
 • Ks. Rutkowski Józef, 10.06.1987 –15.06.1988
 • Ks. Pokrzywniki Wojciech, 13.06.1984 –10.06.1987
 • Ks. Sadkowski Krzysztof, 10.06.1983 –13.06.1984
 • Ks. Koć Witold Anastazy, 08.06.1981–10.06.1983
 • Ks. Baranowski Jan, 08.06.1979 – 08.06.1981
 • Ks. Jędrzejewski Józef, 20.05.1978 – 05.02.1979
 • Ks. Jurkiewicz Stanisław, 06.06.1977 – 20.05.1978
 • Ks. Zaraś Henryk Michał, 17.06.1974 – 28.05.1977
 • Ks. Słyk Władysław SJ, 24.11.1973 –17.06.1974
 • †Ks. Budziński Stanisław, 25.08.1973 – 24.11.1973
 • Ks. Olton Zbigniew, 05.06.1973 – 25.08.1973
 • Ks. Kret Henryk, 10.06.1972 – 05.06.1973
 • Ks. Woźnicki Lech, 05.12.1970 –10.06.1972
 • Ks. Szczęsny Wiesław, 10.06.1970 – 05.12.1970
 • Ks. Kuś Stanisław, 10.06.1968 –10.06.1970
 • Ks. Kazulak Stanisław Euzebiusz, 26.06.1965 –10.06.1968
 • Ks. Armijak Tadeusz, 03.12.1963 – 26.06.1965
 • Ks. Liber Antoni, 01.06.1963 – 03.12.1963
 • Ks. Florowski Władysław, 22.11.1961– 01.06.1963
 • Ks. Świstak Jan, 25.06.1961– 22.11.1961
 • Ks. Wudarkiewicz Zygmunt Antoni, 09.08.1958 – 25.06.1961
 • Ks. Kapusta Stanisław, 08.12.1955 – 09.08.1958
 • Ks. Śnieżek Tadeusz, 30.06.1954 – 08.12.1955
 • Ks. Buczyński Jan, 1952 – 30.06.1954
 • Ks. Leśniak Franciszek, 1950 –1952
 • Ks. Kozłowski Józef Adam, 1948 –1950
 • Ks. Gogacz Stanisław, 1948 –1948
 • Ks. Przybyłko Marian, 1946 –1948
 • Ks. Dobiecki Zdzisław, 17.08.1945 –1946
 • Ks. Nagadowski Stanisław, 1942 –1945
 • Ks. Konopka Paweł, 1941–1942
 • Ks. Kowalczyk Piotr Paweł, 1939 –1941